Automatisering av fysikalske analyser i vann

Kystlab-PreBIO AS avd. Mosjøen, Fosen, Kristiansund og Sunnmøre har investert i nye identiske system for automatiserte analyser av pH, konduktivitet, turbiditet og farge på vann.

Analysene kjøres etter de samme standarder og prinsipper som tidligere:

NS ISO 7027 for turbiditet, NS-EN ISO 7887 for fargetall, NS-ISO 7888 for konduktivitet og NS-EN ISO 10523 for pH, og tilfredsstiller de samme krav som før.

Validering av systemene har blitt gjennomført i løpet av våren, og fra 20. juni tas analyse-robotene i bruk til akkrediterte analyser av pH, konduktivitet og turbiditet.

KONSEKVENS AV ENDRINGEN

Målet med valideringen har vært å utføre akkrediterte analyser i rentvann og sjøvann med så lav deteksjonsgrense og måleusikkerhet som mulig, og med et måleområde som dekker alle våre kunders behov. Det er også tatt hensyn til myndighetskrav og miljøkrav.

Automatiseringen av analysene har ingen konsekvens for våre kunder i forhold til riktighet av analysene, prøveuttak, analysetid, krav fra Mattilsynet eller andre godkjenningsorgan.

Nærmere informasjon vil bli gitt når analyse av farge automatiseres. Ta kontakt med laboratoriet hvis dere har spørsmål.

Ring oss på 712 50 500. Eller fyll inn kontaktinformasjon, og vi kontakter deg!
Navn:
E-post:
*
Telefon:
Kommentar:
Skriv inn koden