Drikkevann Offshore - E-læringskurs

Vi er avhengige av å drikke vann. Vi bader, dusjer, vasker hender og pusser tenner med 55 liter vann hver dag. Vann er vårt viktigste næringsmiddel, og bør være av best mulig kvalitet - også offshore. Derfor har vi laget et kurs med mål om å gi mennesker som har ansvar for drikkevann offshore, eller oppgaver i forbindelse med dette, økt kompetanse og forståelse for å kunne levere godt og sikkert drikkevann. Kurset er et e-læringskurs og er tilgjengelig hos trainingportal.no både på norsk og engelsk. Kurset er oppdatert etter 5. utgave av "Nok, godt og sikkert Drikkevann offshore" fra 2017.

Kurset er delt inn i flere deler, hver med en avsluttende eksamen. Innholdet i kurset er:

Innledning, regelverk og forvaltning

Vi innleder bl.a. med at «Drikkevann er et næringsmiddel». Kapittelet gir så en kort innføring i de viktigste relevante lover og regler med vekt på Drikkevannsforskriften. Det blir også vektlagt hensikten og nytten med å etablere gode rutiner i bedriftens styringssystem med referanser til gjeldende regelverk.

Vannkvalitet

Kapittelet legger vekt på prøvetaking, transport og analyse av drikkevannsprøver, inkl de feilkilder og kritiske faktorer for å sikre representativ dokumentasjon for 

e-kurs.jpgkvaliteten på drikkevannet om bord. Det blir også gitt en innføring i tolking av analysesvar med bevisstgjøring rundt tiltaksgrenser.

Bekjemping og drift

Som en naturlig videreføring av forrige del tar vi her for oss hvilke tiltak som bør iverksettes i forbindelse med overskridelse av grensene. Praktiske tips og konsekvenser av feil eller manglende driftsrutiner/tiltak blir gjennomgått.

  • Kursets varighet: 4-6 timer
  • Pris: 6900,-
  • Målgruppe: Driftere av drikkevannsanlegg offshore som f.eks. medic og maskinist, samt kritiske forvaltere av drikkevann som f.eks. kokk, forpleiningssjef.
Ring oss på 712 50 500. Eller fyll inn kontaktinformasjon, og vi kontakter deg!
Navn:
E-post:
*
Telefon:
Kommentar:
Skriv inn koden