Fysikalske analyser akkreditert

Kystlab-PreBIO`s avdeling i Brønnøysund er nå akkreditert for de fysikalske analysene pH, farge, ledningsevne og turbiditet på ManTech robot.

Avdelingen har lang erfaring med analyser av vann og næringsmidler.  Våre største kunder er offentlige og private vannverk og oppdrag knyttet til offshore installasjoner.

Avdelingen har tatt i bruk analyserobot for fysikalske analyser og har hatt en innkjøringsperiode som har resultert i at avdelingen nå i mars 2017 er akkreditert for de aktuelle analysene. Dette medfører at vi nå kan tilby akkrediterte analysesvar for både bakteriologiske og fysikalske analyser til våre kunder.

Avdelingen utfører mange flere analyser akkreditert, hvilke ser dere på vårt akkrediteringsdokument.
Av mer spesielle analyser som utføres er radioaktivitetsmålinger og undersøkelse for trikiner i kjøtt. Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Ring oss på 712 50 500. Eller fyll inn kontaktinformasjon, og vi kontakter deg!
Navn:
E-post:
*
Telefon:
Kommentar:
Skriv inn koden