Hurtigere analysemetoder for næringsmidler akkreditert

Kystlab-PreBIO AS sine avdelinger i Molde og Sunnmøre er nå akkreditert for nye og hurtigere metoder for kvalitativ analyse av Salmonella og Listeria, og for flere kvantitative analyser av næringsmidler. 

                                                        

SALMONELLA OG LISTERIA

Kystlab-PreBIO AS avd. Molde og Sunnmøre er akkreditert fra Norsk Akkreditering på nye og hurtigere Vidas-metoder til påvisning av Salmonella spp. og Listeria monocytogenes i næringsmidler, fôr og miljøprøver.

     150527 PC-VIDAS-A.jpg

Negativt resultat dagen etter analysestart:

Fordelen for deg som kunde med denne metoden er at analysesvar for påvist/ikke påvist Salmonella spp. kan foreligge allerede 19-20 timer etter analysestart, mens det for Listeria monocytogenes kan foreligge etter 28 timer. Metodene er validerte mot referansemetoder og har AFNOR-godkjenning.

KVANTITATIVE NÆRINGSMIDDELANALYSER

Kystlab-PreBIO AS avd. Molde og avd. Sunnmøre har også innført og blitt akkreditert for kvantitativ analyse av Totalantall bakterier, Koliforme bakterier, E.coli, Enterobacteriaceae og Staphylococcus aureus, Bacillus cereus og Mugg og gjær i næringsmidler og miljøprøver ved hjelp av TEMPO analysesystem. Metodene er validerte mot referansemetoder og har AFNOR- eller AOAC godkjenning.

For flere av disse analysene er analysetiden vesentlig kortere enn dagens metoder og de krever ingen videre verifisering for et endelig svar.

 150527 TEMPO-A.jpg

Disse analysemetodene er tidligere innført og akkreditert ved våre avdelinger i Namsos og Frøya-Hitra.

Ring oss på 712 50 500. Eller fyll inn kontaktinformasjon, og vi kontakter deg!
Navn:
E-post:
*
Telefon:
Kommentar:
Skriv inn koden