Inneklimakartlegging

Et godt inneklima er en viktig forutsetning for helse, læring og trivsel…

Hvordan er det hos dere?

 

 • Er det mistanke om muggsopp?
 • Føles luften tung og tett?
 • Plages dere med støy eller etterklang?
 • Oppleves luften for varm eller kald?

 

Vår inneklimakartlegging gir dere svar på disse og andre viktige spørsmål.

Om oss

 • Kystlab-PreBIO sin avdeling for Miljørettet Helsevern(MHV) har siden 2013 utført flere inneklimakartlegginger for kommuner og bedrifter/virksomheter i Møre og Romsdal.
 • Ved siden av inneklimakartlegginger, så har vi siden 2004 også utført regelmessige MVH-tilsyn i blant annet skoler og barnehager. En kartlegging av inneklimaet er også en del av disse tilsynene.

Vi kan tilby følgende målinger

 •  CO2-nivå
 • Temperatur
 • Relativ luftfuktighet
 • Gjenklang/akustikk
 • Støy fra tekniske installasjoner
 • Lys
 • Muggsopp
 • Lufthastighet(trekk)

En avtale med oss medfører

 • En effektiv kartlegging tilpasset kundens behov med tanke på tidspunkt for gjennomføring.
 • En god indikasjon på om inneklimaet er tilfredsstillende.
 • En dokumentasjon som vil være til nytte ved planlegging av vedlikehold, og driftsmessige forbedringer.

Kontaktinformasjon                                                                           

Rolf Erik Nustad - Rådgiver MHV

Tlf: 92 47 82 92   - ren@kystlab.no

Ring oss på 712 50 500. Eller fyll inn kontaktinformasjon, og vi kontakter deg!
Navn:
E-post:
*
Telefon:
Kommentar:
Skriv inn koden