Kvalitetskontroll av drikkevann offshore

Nå kan dere på en enkel måte få utført prøveuttak og analyse for kvalitetskontroll av drikkevann om bord.

 

Vi tilbyr:

 • Laboratorieanalyser standard analyserapport i pdf-format.
 • Prøveuttak om bord når fartøyet ligger til kai.
 • Prøvetaking for kontroll av dusjanlegg i forhold til Legionellasmitte.
 • Laboratorieanalyser av vann og næringsmidler.
 • Renholdskontroll av hygieniske risikoområder.
 • Tilgang på vår veileder i prøvetaking og kvalitetssikring for trygg mat offshore.

Kystlab-PreBIO AS forholder seg til Folkehelseinstituttets veileder 128, 5.utg. fra 2017: ”Nok, godt og sikkert drikkevann offshore” i våre analyseanbefalinger.

Etter nærmere avtale kan vi også være behjelpelige med:

 • Analysevurdering av resultatene i henhold til gitte grenseverdier etc.
 • Ekstra sett prøveflasker/ emballasje i egnede transportesker ferdig frankert.
 • Parallellkontroll av fartøyets utstyr for pH-måling, ledningsevne etc.
 • Oppsett av prøvetakingsplan for månedlig og årlig kontroll som en del av fartøyets egenkontrollsystem.
 • Kurs i næringsmiddelhygiene for offshorepersonell.
 • E-læringskurs Drikkevann Offshore via Mintra Trainingportal.

Kontakt en av våre avdelinger og vi hjelper deg.

 

 lab.png

Relaterte artikler:

Vi er avhengige av å drikke vann. Vi bader, dusjer, vasker hender og pusser tenner med 55 liter vann hver dag. Vann er vårt viktigste næringsmiddel, og bør være av best mulig kvalitet - også offshore. Derfor har vi laget et kurs med mål om å gi mennesker som har ansvar for drikkevann offshore, eller oppgaver i forbindelse med dette, økt kompetanse og forståelse for å kunne levere godt og sikkert drikkevann. Kurset er et e-læringskurs og er tilgjengelig hos trainingportal.no både på norsk og engelsk. Kurset er oppdatert etter 5. utgave av "Nok, godt og sikkert Drikkevann offshore" fra 2017.

Les mer
Ring oss på 712 50 500. Eller fyll inn kontaktinformasjon, og vi kontakter deg!
Navn:
E-post:
*
Telefon:
Kommentar:
Skriv inn koden