Legionellakurs

Målgruppen for kurset er enhetsledere for kommunalteknikk og eiendom, vaktmestere og annet personell med oppgaver tilknyttet Legionellaforebygging. Kurset er praktisk rettet og tar for seg spesielt dusjanlegg/internt vannfordelingsnett.

 

Målsetning
Etter gjennomført kurs, skal deltagerne kunne gå i gang med risikokartlegging ved egen virksomhet. Noe som blant annet innbefatter å identifisere problemområder, ta ut dusjvannprøver og å finne de rette tiltakene.

Kursholdere
Anne Kristin Gussiås, Fagansvarlig mikrobiologi, Kystlab AS
Svein G Drabløs, Fagansvarlig rådgiver, Kystlab AS

Kursinnhold og gjennomføring
Kurset strekker seg over 3,5 timer, og starter normalt om morgenen og er ferdig til lunsjtid. Kurset har følgende innhold:
➢ Kort om Legionellabakterien
➢ Regelverket
➢ Risikovurdering og kartlegging
➢ Utfordringer med det interne vannfordelingsnettet
➢ Mikrobiologisk prøvetaking
➢ Oppsummering – veien videre

Påmelding og kontaktinformasjon
Kurset arrangeres jevnlig. For påmelding eller nærmere informasjon, ta kontakt med:
Rolf Erik Nustad – Rådgiver (tlf.: 92 47 82 92)
ren@kystlab.no

IMG_0402kystlab.jpg

Ring oss på 712 50 500. Eller fyll inn kontaktinformasjon, og vi kontakter deg!
Navn:
E-post:
*
Telefon:
Kommentar:
Skriv inn koden