Test av oljeholdig avløpsvann

Kystlab-PreBIO tilbyr akkreditert analyse av olje i avløpsvann – olje i vann.

Krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann er beskrevet i forurensingsforskriften kapittel 15: «Ved utslipp av oljeholdig avløpsvann skal oljeinnholdet ikke overstige 50 mg/l. Den fastsatte grenseverdien må overholdes under normale driftsforhold. Virksomheten skal ha dokumentasjon som viser hvordan grenseverdiene overholdes. Det skal være tilrettelagt for å ta representative prøver og utføre målinger av avløpsvannet fra nye renseinnretninger. Prøvene skal analyseres av laboratorier som er akkreditert for de aktuelle analysene.»

Metoden er akkreditert basert på NS-EN ISO 9377-2. Anbefalt prøvemengde er 1 liter avløpsvann uttatt på glassflaske. Analysen utføres ved laboratorieavdelingen i Kristiansund, laboratoriet kan tilby raskt analysesvar ved forespørsel.

For utlevering av flasker eller for å bestille prøvetaking, vennligst ta kontakt med din nærmeste Kystlab-PreBIO avdeling.

Ring oss på 712 50 500. Eller fyll inn kontaktinformasjon, og vi kontakter deg!
Navn:
E-post:
*
Telefon:
Kommentar:
Skriv inn koden