Vellykkede vanndager

 I mars arrangerte avdeling Brønnøysund og avdeling Molde hver sin fagdag om drikkevann. Det ble et vellykket arrangement begge steder.

 I forbindelse med endringene i revidert Drikkevannsforskrift fra 1.1.2017 arrangerte Kystlab avd. Brønnøysund fagdag vann 9.mars og avd. Molde den 21. mars. Det var mange deltagere fra ulike vannverk som fikk økt sin kunnskap angående endringer i revidert Drikkevannsforskrift. Mattilsynet bidro her med foredragsholdere, takk til Kim Stene fra Mattilsynet DK Sør-Helgeland og Torild Nesjan Stubø fra Region Midt. Det var også holdt foredrag om prøvetaking, de ulike mikrobiologiske og kjemiske analysene som tilhører prøvegruppene samt farekartlegging.

Ring oss på 712 50 500. Eller fyll inn kontaktinformasjon, og vi kontakter deg!
Navn:
E-post:
*
Telefon:
Kommentar:
Skriv inn koden