Brønnbåtinspeksjon

Kystlab AS har i en årrekke utført brønnbåtinspeksjoner og har det siste året også hatt en del oppdrag på renholdskontroll av servicebåter. Vi har en godt innarbeidet prosedyre for kontroll av renhold og desinfeksjon av slike båter. Det er også viktig å holde seg oppdatert på gjeldende forskrifter og ny kunnskap rundt transport av fisk.

Metoden som brukes ved selve renholdskontrollen gir mulighet for å gi en umiddelbar tilbakemelding av hygienestatus, og benyttes som grunnlag for krav om evt omvask. Spesielt i etterkant av transport av sykdomsfisk, eller når man går over fra å transportere slaktefisk til å transportere smolt er det viktig å være sikker på at båten har vært gjennom en forsvarlig vask og desinfeksjon.

I løpet av de siste årene har vi gjennomført rundt 30 brønnbåtkontroller i året i Møre og Romsdal, fortdelt på alle rederiene som opererer her. Det blir gjennomført omvask i omtrent 30% av kontrollene, der det avdekkes mangelfull vask av enten hele eller deler av båten.

Standard brønnbåtinspeksjon består av:

- Gjennomgang av båtens frakter de siste døgn.

- Kontroll av transportdagbok, kontrollbevis og renholdsrutiner.

- Visuell kontroll av renhold i transportrom/brønn.

- Måling av ATP-nivå (tester biologisk aktivitet) på stedet.

- Svaberprøver/petrifilm som avleses etter 72 timer.

I tillegg til å gjennomføre renholdskontroller tilbyr vi rådgivning innen hygiene, samt velferdskursing av brønnbåtpersonell.

Behovet for brønnbåtinspeksjoner er i perioder stort også på helg og kveldstid, så vi prøver å være så fleksible som mulig utover normal arbeidstid. Så langt vi har tilgjengelig personell stiller vi opp, men til egne takster.

Bestilling av oppdrag skjer på vårt vaktnummer 48 32 05 15 , eller direkte til en av våre inspektører.

Ring oss på 712 50 500. Eller fyll inn kontaktinformasjon, og vi kontakter deg!
Navn:
E-post:
*
Telefon:
Kommentar:
Skriv inn koden