Laboratorietjenester

Her kan du hente ut prøveresultater online.

 

Alle kunder som vil finne prøveresultater i vår nye kundeprotal O3CUST, går inn her.

 

Kunder som vil hente ut prøveresultater fra Wilab LIMS online går inn her for disse avdelingene: 

Gjelder kunder av laboratoriene i Mosjøen, Brønnøysund, Namsos, Fosen eller Frøya-Hitra.

 

Alle våre laboratorier består av en kjemisk og en mikrobiologisk avdeling, med hovedmengden av analyser innen vann, mat og miljøprøver. Våre medarbeidere har alle høy kompetanse innenfor sine områder.

Selskapet er medeier i TrollheimsLab AS i Surnadal.

 

 

Laboratoriene har godkjenning fra  Norsk Akkreditering for både kjemiske og mikrobiologiske analyser.

 


Godkjenningen er gitt etter den internasjonale standard NS-EN ISO/IEC 17025.
Vårt akkrediteringsnummer er TEST 070. Vi utfører også ikke-akkrediterte analyser. Alt analysearbeid utføres i henhold til vårt eget kvalitetssikringssystem.

Se oversikt over vårt akkrediteringsomfang: Test 070                                                                             NA-logo farge med testnr - Liten.bmp

 

Dersom vi får forespørsel om analyser vi ikke selv utfører, kan vi videresende disse til et annet kvalitetssikret laboratorium.

 

Analyseresultatene sendes ut som egen rapport. Faktura utsendes vanligvis sammen med rapporten, men andre faktureringsrutiner kan avtales.

 

Trykk her for å laste ned følgeskjema etc.

Ring oss på 712 50 500. Eller fyll inn kontaktinformasjon, og vi kontakter deg!
Navn:
E-post:
*
Telefon:
Kommentar:
Skriv inn koden