Barns miljø i skoler og barnehager

Vi utfører tilsyn, godkjenning og rådgivning etter Forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager m.v for kommuner. Kystlab er ikke et tilsynsorgan men utfører tilsynet på vegne av den/de i kommunen med myndighet på området. Vårt arbeid må godkjennes og underskrives av myndighetsinnehaver for å være gyldig.

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. trådde i kraft 01.01.1996. Forskriftens formål er å bidra til at miljøet i barnehager og skoler fremmer helse, trivsel og gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygger sykdom og skade. Veileder til forskriften finnes her.

Søknad skal fremlegges for godkjenningsmyndigheten når det foreligger plan for etablering, utvidelse eller endring av virksomheter som omfattes av forskriften. Virksomheter beliggende i Averøy -, Aure -, Eide -, Fræna -, Gjemnes -, Nesset -, Sandøy -, eller Smøla kommune kan sende søknad til Kystlab AS. Søknadsskjema finner du her.

Kystlab AS utfører også inneklimakartlegginger.

   
Ring oss på 712 50 500. Eller fyll inn kontaktinformasjon, og vi kontakter deg!
Navn:
E-post:
*
Telefon:
Kommentar:
Skriv inn koden