Fast MHV-avtale med kommuner

Vi har fast avtale med 8 kommuner i Møre og Romsdal hvor vi jobber med miljørettet helsevern gjennom hele året.

 • Om oss
 • Kystlab sin avdeling for MHV har siden 2004 hatt avtaler med kommuner om ordninger innen tilsyn, godkjenning og saksbehandling. Per dags dato har vi avtale med 8 kommuner i Møre og Romsdal.
 • Ved siden av MHV- arbeid, så utfører vi også inneklimakartlegginger. Dette er kompetanse som er sentralt i arbeidet med MHV, og som kommer virksomhetene i kommunene til gode.

 

 • Hvordan jobber vi
 • Vi utfører tilsyn, befaringer og saksbehandling på vegne av kommunene. Alle rapporter og dokumenter fra slike aktiviteter er kommunenes eiendom.
 • Vi jobber i tett dialog med kommunene, hvor vi sammen bestemmer tilsynsstrategier og – planer.
 • Vi utfører tilsyn etter internkontrollprinsippet, som er Sosial- og helsedirektoratets anbefalte metodikk i tilsynsarbeid.  
 • Vi fører jevnlig tilsyn med skoler, barnehager, svømmebasseng og virksomheter med kjøletårn. Vi har periodiske tilsyn med andre typer virksomheter ut fra hva kommunene prioriterer (i dag gjelder dette solarievirksomheter, hulltaking- og tatoveringsvirksomheter). Tilsyn blir og utført på bakgrunn av bekymringsmeldinger.

 

 • En avtale med oss vil medføre
 • At kommunen blir en del av et kompetanseskapende nettverk innen MHV.
 • En kostnadseffektiv løsning som dekker myndighetenes krav til MHV.
 • Besparelser til innklimakartlegginger, da slike målinger inngår i tilsynene.
 • Forebyggende fokus på helse, sikkerhet, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold i virksomheter.

 

 • Kontaktinformasjon

Rolf Erik Nustad - Rådgiver MHV

Tlf: 92 47 82 92 - ren@kystlab.no

Ring oss på 712 50 500. Eller fyll inn kontaktinformasjon, og vi kontakter deg!
Navn:
E-post:
*
Telefon:
Kommentar:
Skriv inn koden