Hygiene i salonger

Vi utfører tilsyn og rådgivning etter Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v. for kommuner. Kystlab AS er ikke et tilsynsorgan men utfører tilsynet på vegne av den/de i kommunen med myndighet på området. Vårt arbeid må godkjennes og underskrives av myndighetsinnehaver for å være gyldig.

Hvilke virksomheter omfattes av forskriften?
Forskriften gjelder for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet med videre. Forskriften gjelder også for annen virksomhet som medfører penetrering og destruering av hud som for eksempel svimerking og arring. Virksomhet som drives i medisinsk øyemed, herunder akupunktur, omfattes ikke.

Melding av virksomheten
Frisør og hudpleievirksomheter har meldeplikt til kommunen. Virksomhetsansvarlig skal sende melding til kommunen ved oppstart eller endring (eierskifte, bytte av lokalene eller ved større ominnredninger) av virksomheten.

Virksomheter som driver med hulltaking i tillegg (for eksempel piercing eller hulltaking i øre) eller tatovering er godkjenningspliktige og må sende søknad om godkjenning av lokaler.

Hygienekravene nedfelt i forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet innebærer at tatovering og hulltaking bare skal foregå i godkjente lokaler.

Godkjenninger av lokaler
Søknad skal fremlegges for godkjenningsmyndigheten når det foreligger plan for etablering, utvidelse eller endring av virksomheten. Virksomheter beliggende i Averøy -, Aure -, Eide -, Fræna -, Gjemnes -, Nesset -, Sandøy -, eller Smøla kommune kan sende søknad til Kystlab AS. Søknadsskjema for tatovering- og hulltakingsvirksomhet finner du her.

Ring oss på 712 50 500. Eller fyll inn kontaktinformasjon, og vi kontakter deg!
Navn:
E-post:
*
Telefon:
Kommentar:
Skriv inn koden