Barnas egen arbeidsmiljølov

Kystlab tilbyr nå barnehager en rådgivende rapport tilpasset miljørettet helsevern. Din barnehage har nå muligheten til å få full gjennomgang av rutiner, sikkerhet, dokumentasjon og internkontroll. Dette gjør barnehagen godt forberedt før eventuelle tilsyn, samt en grundig dokumentasjon til vedlikeholdsplaner. Vis at din barnehage har fokus på barnas helse.

Kystlab har siden 2004 utført tilsyn i barnehager på oppdrag fra kommuner i Møre og Romsdal. For tiden er det 8 kommuner som har en slik avtale. Tilsynene utføres på bakgrunn av forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager, som er «arbeidsmiljøloven» for skole- og barnehagebarn. Kystlab utfører tilsynene, og tilsynsmyndigheten er hos kommunen. Det er den enkelte kommune sitt ansvar at tilsyn skal utføres, men den enkelte barnehage sitt ansvar at sikkerhet og internkontroll er på plass.

Kystlabs erfaringer gir bedre barnehager
Vi har utarbeidet et tilbud som effektivt vil gjøre barnehagen tilpasset forskrift for miljørettet helsevern. Kystlab veileder styrer/ansatte i forhold til hva som bør, og hva som faktisk må være på plass med hensyn til rutiner og lovverk. 

Hvorfor er miljørettet helsevern viktig for barnehagen? Kort tid etter Kystlabs besøk, vil barnehagen motta en rapport med eventuelle forbedringspunkter og våre anbefalinger. Rapporten vil bl.a inneholde:

  • Sikkerhet: Etter flere års erfaring har vi utarbeidet en effektiv sjekkliste for kontroll av inne- og uteområder, samt rutiner for oppfølging av disse.
  • Vedlikehold: Vurdering av bygningen og eventuelle vedlikeholdsbehov 
  • Hygiene: Vurdering av renholdsplan og rutiner knyttet til hygiene. 
  • Luftkvalitet: Det vil bli utført punktmålinger av CO2 i alle oppholdsrom. Resultatene vil bli sett på i forhold til anbefalt normverdi satt av Folkehelseinstituttet.
  • Lysmålinger: Vi gjennomfører lysmålinger i alle oppholdsrom og i stellerom. Resultatene vil kommenteres i forhold til fastsatt grenseverdi. 

Del av en godkjenningsprosess.
Der hvor medisinsk faglig rådgiver i kommunen bekrefter rapporten, kan arbeidet være et trinn i retning av godkjenning i henhold til lovverk innen miljørettet helsevern.

Nøytral aktør
 
Kystlab er opptatt av å fremstå som en nøytral part i befaring og rådgivning. 

Fleksibilitet 
Kystlab vil tilpasse seg barnehagens ønske i forhold til besøkstidspunkt. Kystlabs gjennomgang av barnehagen inkluderer forarbeid, befaring/besøk, rapport og oppfølging av avvik. Fastpris på forespørsel.

 

 

For mer informasjon:

Rolf Erik Nustad Rådgiver Miljørettet Helsevern

Tlf: 92 47 82 92 E-post: ren@kystlab.no

 

Ring oss på 712 50 500. Eller fyll inn kontaktinformasjon, og vi kontakter deg!
Navn:
E-post:
*
Telefon:
Kommentar:
Skriv inn koden