BESTILLING AV PRØVEUTTAK / ANALYSE AV LEGIONELLA
Type virksomhet: *
Prøveuttaket er i forbindelse med en risikovurdering: *
Prøveuttaket er i forbindelse med rutineprøver: *
Ønskes prøveuttaket utført av Kystlab? *
For nærmere avklaring rundt prøveuttak utført av oss, tar vi kontakt.
Prøvemateriale: *
Antall prøvepunkt:
Svaberprøver:
Ønskes undersøkt for: *
Temperatur målt ved uttak: *
Navn/Fakturaadresse: *
Adresse:
Postnr:
Sted:
Telefon: *
E-postadresse: *
Ordrenr./Ref nr:
Svar sendes på e-post til: *
Kopi ønskes sendt til:
Ring oss på 712 50 500. Eller fyll inn kontaktinformasjon, og vi kontakter deg!